Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela z uczniem

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 50

Liczba zapisanych osób: 32

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 174

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • znaczenie kompetencji kluczowych w rozwoju zawodowym nauczyciela i pracy z uczniem;
 • poznanie powiązań podstawy programowej z kompetencjami kluczowymi;
 • wykorzystanie wiedzy o kompetencjach kluczowych podstawą do opracowania lekcji;
 • sprawdzanie stopnia opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uświadomienie sobie, czym są kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się;
 • nabycie umiejętności analitycznego czytania podstawy programowej w celu wskazania
  kompetencji kluczowych;
 • doskonalenie biegłości w doborze metod i form pracy;
 • opracowanie testu sprawdzającego stopień opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów;
 • umożliwienie kontaktu z kolegami z innych placówek – wymiana doświadczeń.