Motywowanie – mentoring strategią wszechstronnie wspierającą

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 173

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy na temat motywacji, wspierania dzieci/uczniów i znaczenia mentora – mentoringu;
  • przedstawienie kompetencji decydujących o byciu mistrzem w wspieraniu dzieci/uczniów;
  • prezentacja sposobów motywacji uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat mentoringu – wspierania dzieci/uczniów i znaczenia mentora – mentoringu;
  • kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia i pomocy dzieciom/uczniom;
  • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w stosowaniu narzędzi motywujących uczniów
    i komunikowania się;
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.