Sztuka motywowania – gwarancją sukcesu ucznia i nauczyciela

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 7

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 172

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja wiedzy na temat motywacji, narzędzi motywacyjnych
  oraz różnicowania wymagań i jawności oceniania;
 • prezentacja gier dydaktycznych zwiększających motywację uczniów – istota,
  rodzaje,zastosowanie i znaczenie metod aktywizujących;
 • charakterystyka wybranych metod nauczania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w stosowaniu narzędzi
  oraz metod aktywizujących i motywujących uczniów;
 • poszerzenie wiedzy na temat twórczego potencjału dzieci/uczniów
  oraz na temat ekspresji i komunikowania się;
 • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.