Pomiar dydaktyczny cz. I

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 170

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • co to jest pomiar dydaktyczny?;
  • rola oceny;
  • taksonomia celów;
  • typologia testów pisemnych sporządzona w Polsce.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie istoty i znaczenia pomiaru dydaktycznego;
  • poznanie roli oceny dla ucznia, rodzica i nauczyciela;
  • przypomnienie taksonomii celów wg B. Niemierki;
  • poznanie typów testów pisemnych w Polsce.