Nowoczesne i efektywne metody nauczania zwiększające motywację uczniów

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 167

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • różne sposoby motywowania uczniów do nauki;
 • prezentacja i analiza różnych metod zwiększających aktywność i motywację uczniów
  (m. in. gry edukacyjne, projekt edukacyjny, stacje zadaniowe, odwrócona lekcja, pokój zagadek,
  stoliki eksperckie, world cafe, webquest, podaj dalej, piramida skojarzeń, challenge edukacyjny);
 • prezentacja przykładowych scenariuszy lekcji wykorzystujących metody aktywizujące;
 • opracowanie przykładowych zadań zwiększających aktywność i motywację uczniów do nauki;
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zwiększania motywacji uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie nowoczesnych i skutecznych metod aktywizujących;
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych metod naucznia i przygotowywania
  lekcji z wykorzystaniem metod rozwijających aktywność i motywację uczniów;
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali.