Jak zaplanować pracę wychowawczą z klasą, grupą?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

ROZPOCZYNAMY NABÓR II GRUPY

Numer formy: 165

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • rozpoznanie rodzinnego i społecznego środowiska uczniów;
 • rozpoznanie zasobów i potrzeb grupy;
 • cele i zadania wychowawcze;
 • zaplanowanie pracy z klasą, grupą z uwzględnieniem potrzeb
  indywidualnych i grupowych;
 • najważniejsze działania do podjęcia przez wychowawcę
  w pierwszym półroczu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • świadome planowanie pracy wychowawczej;
 • głębsze zrozumienie i kierowanie procesem grupowym;
 • zwiększenie poczucia wpływu i sprawstwa w swoich działaniach.