Pamięć idealna – efektywne techniki uczenia się, mnemotechniki
i ćwiczenia wzmacniające koncentrację

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 164

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • różne sposoby diagnozowania pamięci;
 • metody wspomagające koncentrację, wzmacniające pamięć i ułatwiające korzystanie z mnemotechnik;
 • prezentacja podstawowych mnemotechnik i ćwiczeń wzmacniających koncentrację;
 • wykorzystanie elementów treningu uważności (mindfulness) do wzmacniania pamięci i koncentracji;
 • tworzenie zadań i ćwiczeń wspierających proces zapamiętywania oraz wzmacniających uwagę
  i koncentrację uczniów (m.in. memory, sudoku, dobble);
 • tworzenie stacjonarnego kursu mnemotechnicznego – test wstępny,
  etap właściwy: ćwiczenia i zadania, test ewaluacyjny;
 • tworzenie wirtualnego kursu mnemotechnicznego w Google Forms, Microsoft Forms
  i Genially – test wstępny, etap właściwy: ćwiczenia i zadania, test ewaluacyjny.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych mnemotechnik i metod wzmacniania koncentracji uczniów;
 • zdobycie umiejętności stosowania wybranych mnemotechnik, różnych sposobów
  wzmacniania koncentracji uczniów i elementów treningu uważności;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia narzędzi do wzmacniania pamięci i koncentracji uczniów;
 • stworzenie stacjonarnego i wirtualnego kursu mnemotechnicznego;
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali.