Lekcje przyjazne dla ucznia

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 30

Liczba zapisanych osób: 11

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 163

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie uwarunkowań sprzyjających uczeniu się;
  • zapoznanie z zasadami tworzenia lekcji przyjaznych dla ucznia;
  • zaprezentowanie metod i form pracy, które angażują mózg młodego człowieka;
  • wskazanie dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie warunków niezbędnych do uzyskania największej aktywności mózgu;
  • rozwijanie umiejętności planowania lekcji przyjaznej dla ucznia;
  • rozwijanie umiejętności świadomego posługiwania się różnymi metodami
    i formam i pracy podczas lekcji w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.