Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 40

Liczba zapisanych osób: 30

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 158

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych
  w aktach prawa oświatowego;
 • przedstawienie najnowszych regulowań prawnych dotyczących oceny za okres stażu;
 • tworzenie propozycji dokumentacji zgodnie z aktualnymi aktami prawa oświatowego;
 • poznanie procedur postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
  dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
 • zdobycie, rozwinięcie umiejętności właściwej interpretacji wymagań na stopień
  nauczyciela dyplomowanego;
 • poznanie zasad dokumentacji awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 • stworzenie propozycji autoprezentacji przed komisją kwalifikacyjną.