Od stażysty do nauczyciela kontraktowego – przygotowanie
do awansu zawodowego

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 154

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela stażysty na kontraktowego;
 • omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • dokumentowanie awansu zawodowego stażysty na kontraktowego;
 • prezentacja dorobku zawodowego;
 • poznanie procedury postępowania kwalifikacyjnego;
 • symulacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
 • nabycie umiejętności dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela;
 • nabycie umiejętności prezentacji dorobku zawodowego;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie dostępu do materiałów prezentowanych i wypracowanych na szkoleniu;
 • nawiązanie znajomości z kolegami z innych placówek.