Awans zawodowy w okresie nauczania hybrydowego

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 25 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 153

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli;
 • omówienie zmian w planowaniu i dokumentowaniu awansu zawodowego;
 • prezentowanie dorobku zawodowego;
 • poznanie procedur pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej;
 • przedstawienie czynników warunkujących uzyskanie
  wyższego stopnia awansu zawodowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wykształcenie w sobie pozytywnego nastawienia do awansu zawodowego;
 • zmotywowanie do zdobywaniu wyższego stopnia awansu zawodowego;
 • poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego;
 • poznanie nowych sposobów dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia