Opiekun stażu – kompendium wiedzy

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 23

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 152

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • omówienie zadań opiekuna stażu;
 • określenie oczekiwań dyrektora szkoły, nauczycieli stażystów i kontraktowych
  od opiekuna stażu;
 • opracowanie warunków dobrej współpracy opiekuna stażu z: dyrektorem,
  nauczycielem stażystą i kontraktowym;
 • tworzenie propozycji oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie zadań opiekuna stażu,
 • nauczenie się sporządzania harmonogramu przebiegu stażu;
 • doskonalenie umiejętności budowania relacji;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w edukowaniu osoby dorosłej;
 • nabieranie biegłości w opracowywaniu propozycji oceny dorobku zawodowego;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, opiekunami stażu.