Akademia Młodego Nauczyciela

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 151

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie prezentacji multimedialnej „Warsztat pracy nauczyciela”: zadania, prawa
  i obowiązki nauczyciela uregulowane przepisami; dokumenty szkoły/placówki i dokumenty nauczyciela;
 • przedstawienie awansu zawodowego młodego nauczyciela: stażysty i kontraktowego;
 • kształcenie umiejętności metodycznych i pedagogicznych młodego nauczyciela;
 • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez młodego nauczyciela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie przepisów prawa regulujących obowiązki nauczyciela, wychowawcy;
 • poznanie aktualnej procedury awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego
  oraz sposobu przygotowania dokumentacji;
 • uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących dokumentów szkoły/placówki
  i nauczyciela wychowawcy;
 • stworzenie plakatu: cechy i umiejętności dobrego nauczyciela wychowawcy,
  niezbędne w jego pracy z uczniami/wychowankami;
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania
  procesu nauczania i wychowania.