Dokumentacja szkoły/przedszkola zgodna z przepisami prawa

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 149

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły;
 • budowa statutu szkoły;
 • przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły;
 • nowelizacja statutu;
 • uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu;
 • techniki prawodawcze w zastosowaniu do dokumentów szkolnych
 • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej;
 • zarządzenia dyrektora;
 • archiwizowanie dokumentacji szkolnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnętrznego dotycząca
  dokumentowania pracy szkoły;
 • uporządkowanie wiedzy na temat tworzenia i nowelizowania statutu szkoły;
 • rozszerzenie wiedzy na temat technik prawodawczych w zastosowaniu do dokumentów szkolnych;
 • uporządkowanie wiedzy na temat protokołowania zebrań rady pedagogicznej, zarządzeń dyrektora;
 • uporządkowanie wiedzy na temat archiwizowania dokumentacji szkolnej;
 • wymiana doświadczeń.