Rozpatrywanie skarg
w przedszkolu, szkole – aspekt prawny i praktyczny

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 148

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków;
 • przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków;
 • kwalifikowanie skarg i wniosków;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • terminy rozpatrywania skarg i wniosków;
 • dokumentowanie działań;
 • rejestr skarg i wniosków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków;
 • uporządkowanie wiedzy na temat przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • rozszerzenie wiedzy na temat dokumentowania działań związanych ze skargami i wnioskami;
 • wymiana doświadczeń.