Zarządzanie finansami w szkole

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 147

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące finansów w oświacie;
 • źródła środków finansowych szkoły;
 • rola organu prowadzącego szkołę w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania szkoły;
 • szkoła jako jednostka budżetowa;
 • plan finansowy i zasady jego realizacji;
 • klasyfikacja budżetowa, zamówienia publiczne;
 • kontrola zarządcza w szkole;
 • dyscyplina finansów publicznych – zakres naruszeń i odpowiedzialności dyrektora szkoły.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów i wytycznych MEN w zakresie wspomagania szkół/placówek;
 • wymiana doświadczeń i uporządkowanie wiedzy w zakresie aktów prawnych dotyczących
  finansów w oświacie;
 • poznanie mechanizmów planowania wydatków oraz monitorowania wykonania planu
  finansowego w ciągu roku;
 • rozszerzenie wiedzy na temat części oświatowej subwencji ogólnej, z czego wynika
  i jaki ma wpływ na finanse szkoły;
 • usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych;
 • wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy o dobrych praktykach;
 • pozyskanie wiedzy o sposobach diagnozowania potrzeb we własnej szkole/placówce.