Dokumentacja szkolna. Zastosowanie przepisów i technik
prawodawczych w tworzeniu statutu, uchwał rady pedagogicznej,
protokołowania zebrań

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 144

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły;
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół;
 • budowa statutu;
 • przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły;
 • nowelizacja statutu;
 • uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu;
 • techniki prawodawcze w zastosowaniu do dokumentów szkolnych;
 • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących statutów szkół;
 • poprawne budowanie statutu szkoły podstawowej;
 • utrwalenie wiedzy na temat wprowadzania zmian do statutu;
 • rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania uchwał rady pedagogicznej;
 • usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania zarządzeń dyrektora;
 • poznanie zasad tworzenia dokumentów szkolnych;
 • wymiana doświadczeń.