Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Rodzaj formy: kurs doskonalący nadający uprawnienia

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 15

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 110.00 zł

Numer formy: 142

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zasady organizacji wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
  • BHP w turystyce w świetle przepisów prawa;
  • obowiązki i zadania kierownika wycieczki szkolnej i obozu wędrownego;
  • praktyczne przedstawienie zasad organizacji wycieczek i imprez turystycznych;
  • dokumentacja wycieczki szkolnej i obozu wędrownego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika imprez turystyki szkolnej;
  • poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wycieczki szkolnej i obozu wędrownego;
  • nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji imprezy turystycznej.