Kurs wychowawców wypoczynku

Rodzaj formy: kurs doskonalący nadający uprawnienia

Prowadzący: Witold Stawski, specjaliści zewnętrzni

Liczba godzin: 36

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 170.00 zł

Numer formy: 141

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku;
 • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • ruch i rekreacja;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • zajęcia kulturalno-oświatowe;
 • zajęcia praktyczno-techniczne;
 • prace społecznie użyteczne;
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku;
 • egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku;
 • poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wypoczynku;
 • nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji imprezy turystycznej. .