Kurs kierowników wypoczynku

Rodzaj formy: kurs doskonalący nadający uprawnienia

Prowadzący: Witold Stawski, specjaliści zewnętrzni

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 9

Cena: 150.00 zł

Numer formy: 140

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • planowanie pracy wychowawczej;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku;
 • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku
  oraz z pracownikami administracyjnymi;
 • elementy zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku;
 • poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wypoczynku;
 • nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji.