(Nie)zwykły duet – czytelnik
i książka, mam pomysł na… zabawy motywujące do czytania

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 136

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie aktywizujących metod nauczania do budowania motywacji czytelniczych;
  • wykształcenie nawyku czytania sposobem atrakcyjnej formy spędzania organizacji czasu wolnego;
  • elementy czytania wrażeniowego;
  • nie tylko czytanie – prezentacja możliwości różnych sposobów pracy z książką.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat metod nauczania wykorzystywanych w pracy biblioteki szkolnej;
  • stworzenie alternatywy dla czytelnictwa jako aktywności szkolnie „skażonej”;
  • uświadomienie potencjału edukacyjnego, kulturalnego i integracyjnego dyskusyjnych
    klubów książki dla uczniów.