Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – biblioteka dobrze postrzegana

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 30

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 135

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • biblioteka szkolna – centrum edukacyjno-kulturalnym;
  • rocznice literackie, przedsięwzięcia czytelniczce – wpływ na realizację
    funkcji i zadań biblioteki;
  • promocja biblioteki szkolnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zwrócenie uwagi na różnorodność działań biblioteki szkolnej;
  • wykorzystanie wydarzeń kulturalnych do uatrakcyjnienia
    i wzmocnienia edukacyjnej roli biblioteki szkolnej.