ABC nauczyciela. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 11

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 133

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja wiedzy i przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie, realizowanie i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w świetle obowiązujących przepisów;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci/uczniów,
  metody i formy pracy;
 • rozpoznawanie mocnych i słabych stron dziecka/ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poznanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka
  w przedszkolu i ucznia w szkole;
 • poznanie metod i form pracy z dziećmi/uczniami objętymi pomocą
  psychologiczno-pedagogiczną;
 • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.