Myślę i działam – Metoda Dobrego Startu

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 40

Liczba zapisanych osób: 40 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 131

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja teoretycznych podstaw i zastosowania Metody Dobrego Startu;
 • przedstawienie prowadzenia zajęć MDS z dziećmi w wieku przedszkolnym
  i młodszym szkolnym, ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe;
 • prezentacja indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz etapów prawidłowej diagnozy;
 • tworzenie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie struktury zajęć Metodą Dobrego Startu;
 • zdobycie wiedzy na temat dostosowywania MDS do możliwości
  i potrzeb dzieci z różnym potencjałem rozwojowym;
 • poznanie współczesnych tendencji w terapii z dziećmi/uczniami;
 • poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem/uczniem;
 • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.