Indywidualizacja i personalizacja kształcenia.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda, Dorota Laks

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 130

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie przepisów dotyczących PPP, indywidualizacji i personalizacji kształcenia ;
 • prezentacja znaczenia indywidualizacji i personalizacji kształcenia, diagnoza potrzeb
  i możliwości dziecka oraz inteligencji wielorakiej i stylów uczenia;
 • przedstawienie zadań w zakresie indywidualizacji i personalizacji kształcenia,
  motywowania dzieci;
 • prezentacja metod i form pracy dostosowanych do możliwości dziecka/ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów dotyczących indywidualizacji i personalizacji kształcenia;
 • poszerzenie wiedzy na temat znaczenia indywidualizacji i personalizacji kształcenia
  oraz na temat diagnozy, stylów uczenia się oraz inteligencji wielorakiej;
 • poznanie koncepcji, metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości
  dzieci/uczniów;
 • rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka/ucznia w rozwoju;
 • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem;
 • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.