Wychowanie i profilaktyka dziś
a cyfrowy świat. Kto, kiedy i jak wychowuje?

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 10

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 126

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • elementy antropologii i aksjologii w wychowaniu;
 • warunki i podstawy prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • rozwój dziecka w cyfrowym świecie. Szanse i zagrożenia;
 • skuteczne strategie wychowawczo-profilaktyczne wychowawców i rodziców;
 • efektywne metody realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu antropologicznych, aksjologicznych i psychologicznych
  podstaw wychowania;
 • pogłębienie wiedzy na temat podstaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
  i zadań nauczyciela;
 • poszerzenie wiedzy na temat wpływu zmian cywilizacyjnych oraz cyfrowego świata
  na rozwój dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie umiejętności stosowania skutecznych strategii wychowawczo- profilaktycznych
  w planowaniu i realizacji zadań nauczyciela i wychowawcy.