Rola wychowania do życia
w rodzinie a zadania wychowawczo-profilaktyczne
w szkole i w domu

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 125

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • miejsce wychowania do życia w rodzinie w zadaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły;
  • programy, podręczniki i materiały dydaktyczne dla nauczycieli;
  • współpraca z rodzicami w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie;
  • zasady prowadzenia zajęć.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy na temat podstaw realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie;
  • zapoznanie z aktualnymi materiałami i podręcznikami dla ucznia i nauczyciela;
  • poszerzenie umiejętności w zakresie współpracy z rodzicami;
  • przypomnienie zasad efektywnego prowadzenia zajęć.