Metody aktywizujące w pracy wychowawczo-profilaktycznej
z dziećmi i młodzieżą

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 7

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 123

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy wychowania i profilaktyki w ujęciu systemowym;
  • efektywne metody realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych;
  • wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw wychowania i psychoprofilaktyki
    oraz efektywnych metod wychowania i profilaktyki;
  • poszerzanie umiejętności realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych
    z wykorzystaniem adekwatnych metod aktywizujących.