Zrozumieć niezrozumianych
– o podwójnym wykluczeniu

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 20

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 122

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja – wykluczenie społeczne, szczególnie w okresie pandemii; przyczyny,
  wymiary i kierunki działań, a komunikacja interpersonalna;
 • profilaktyka, bezpieczeństwo i wychowanie, podejmowanie działań, włączenie społeczne;
 • metodyka profilaktyki pozytywnej – zrozumieć niezrozumianych;
 • przedstawienie warsztatu pracy z dzieckiem wykluczonym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy na temat wzmacniania dziecka wykluczonego w celu prawidłowego rozwoju;
 • rozwijanie umiejętności wspierania dziecka/ucznia, szczególnie w okresie pandemii;
 • poznanie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • poznanie pracy wychowawczej, socjalizacyjnej i terapeutycznej;
 • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem;
 • wspieranie nauczycieli, wymiana doświadczeń.