Sposób na przemoc rówieśniczą – Metoda Wspólnej Sprawy Kena Rigbiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 6

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 60.00 zł

Numer formy: 116

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy rówieśniczej w oparciu
  o najnowsze teorie i badania;
 • interwencja w sytuacjach przemocy;
 • przedstawienie założeń Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigby’ego;
 • prezentacja ciekawych filmików do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej;
 • uwrażliwienie na rozpoznawanie sygnałów przemocy;
 • skuteczne reagowanie w sytuacjach przemocy rówieśniczej
  z zastosowaniem poznanej metody.