Dialogowo i motywująco – trudne rozmowy z nastolatkami i ich rodzicami

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 113

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • pogłębienie wiedzy o sposobach pomocnych w kontaktach z uczniem i rodzicem;
  • tworzenie warunków i zasad dobrej rozmowy z nastoletnim uczniem;
  • inspirowanie i motywowanie do zmiany zachowania z wykorzystaniem narzędzi dialogu motywującego;
  • trudne rozmowy z rodzicami – co pomaga?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • satysfakcjonujące relacje z uczniami i z klasą, grupą;
  • głębsze rozumienie mechanizmów zachowania ucznia i rodzica;
  • poczucie większej sprawczości.