Depresja, zaburzenia lękowe
i zachowania suicydalne
dzieci i młodzieży – zadania szkoły

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 112

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • analiza przyczyn, objawów, masek depresji u dzieci młodzieży;
 • rozróżnianie myśli i tendencji samobójczych – jak na nie reagować?
 • szacowanie ryzyka samobójstwa;
 • omówienie przyczyn i funkcji samookaleczeń;
 • analiza zadań szkoły i nauczyciela – prawny aspekt zagadnienia;
 • stworzenie miniporadnika Jak rozmawiać z uczniem?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy o depresji, samookaleczeniach i zachowaniach samobójczych dzieci
  i młodzieży oraz właściwego reagowania w szkole;
 • nabycie umiejętności właściwego reagowania na depresję, samookaleczenia,
  myśli i deklaracje samobójcze w szkole;
 • redukcja lęku związanego z reagowaniem w sytuacjach emocjonalnie trudnych.