Office 365 – sposoby jego wykorzystania w ocenianiu,
motywowaniu i aktywizowaniu uczniów

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 106

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja aplikacji Office 365 przydatnych w ocenianiu, motywowaniu i aktywizowaniu uczniów;
 • omówienie zasad, metod i form oceniania, motywowania i aktywizowania uczniów;
 • tworzenie materiałów dydaktycznych niezbędnych w ocenianiu, motywowaniu i aktywizowaniu uczniów;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z uczniami w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uporządkowanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji Office 365 w aktywnej edukacji;
 • rozwijanie umiejętności aktywnego tworzenia testów, ankiet i prezentacji;
 • poznanie metod oceniania, motywowania i aktywizowania uczniów
  poprzez komputerowe programy i aplikacje;
 • tworzenie formularzy, baz danych, wykresów i prezentacji;
 • spotkanie z nauczycielami z innych szkół, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń.