Rozwój analitycznego myślenia
poprzez grę w szachy – przygotowanie do pracy z uczniem

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz, Karolina Milewska

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 105

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • sposoby rozwijania myślenia analitycznego;
  • poznanie zasad gry w szachy;
  • metodyka prowadzenia zajęć szachowych z młodzieżą;
  • uzyskanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć szachowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie wiedzy o szachach i grze w kontekście historycznym i społecznym;
  • nauczenie się podstaw gry w szachy;
  • ugruntowanie wiedzy na temat myślenia analitycznego i jego roli w edukacji;
  • poznanie wpływu gry w szachy na rozwój myślenia analitycznego;
  • nabycie kompetencji do organizowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.