Narzędzia cyfrowe przydatne
w pracy zdalnej i stacjonarnej – Flipgrid i Wakelet

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 102

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • efektywne zastosowanie TIK w pracy nauczyciela;
 • Flipgrid i Wakelet krok po kroku – instrukcja, wskazówki i zasady tworzenia;
 • Flipgrid jako aplikacja do indywidualizowania pracy z uczniami i narzędzie
  do tworzenia ćwiczeń, zadań, challengy edukacyjnych;
 • Wakelet jako aplikacja do porządkowania materiałów edukacyjnych,
  tworzenia kolekcji tematycznych i pracy zespołowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aplikacji przydatnych w edukacji zdalnej i stacjonarnej;
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych;
 • zdobycie umiejętności wykorzystania różnych aplikacji i programów przydatnych w edukacji.