Jak przygotować ciekawy projekt – poznajemy program eTwinning?

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 11

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 100

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie metody projektu w oparciu o zapisy podstawy programowej;
  • zaprezentowanie możliwości platformy eTwinning;
  • wskazanie sposobów rozwijania kompetencji kluczowych
    i emocjonalno-społecznych w połączeniu z realizacją e-projektów;
  • wskazanie przykładów dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie możliwości platformy eTwinning;
  • zdobycie umiejętności przygotowania interesującego projektu;
  • nabycie umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych;
  • rozwinięcie umiejętności holistycznego podejścia do procesu nauczania.