Kości opowieści i karty metaforyczne nie tylko dla humanistów

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 99

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zaprezentowanie zalet stosowania na lekcjach kart metaforycznych i kości opowieści;
 • poznanie generatorów kart i kości;
 • przedstawienie ćwiczeń z kostkami i kartami metaforycznymi;
 • wspólne tworzenie historii w oparciu o kości i karty;
 • wprowadzenie do opracowywania książeczek interaktywnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • dostrzeżenie ważności rozwijania kompetencji komunikacji we współczesnym świecie;
 • rozwinięcie umiejętności zachęcania uczniów do twórczego wypowiadania się oraz
  logicznego myślenia i formułowania wniosków;
 • poszerzenie umiejętności rozwijania kreatywności uczniów;
 • zdobycie umiejętności pracy z kartami Dixit i kostkami Story Cubes;
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy z uczniami.