Wykorzystanie projektu edukacyjnego w kształceniu zawodowym

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 95

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja możliwości zastosowania metody projektu na teoretycznych
  i praktycznych zajęciach w ramach kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
 • wykorzystanie w projekcie zapisów podstawy programowej kształcenia
  w zawodach szkolnictwa branżowego;
 • opracowanie przykładowych scenariuszy projektu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat metody projektu jako strategii dydaktycznej;
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania metody projektu edukacyjnego
  w powiązaniu z efektami kształcenia i kryteriami ich weryfikacji zapisanymi w podstawach
  programowych dla wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
 • wypracowanie przykładowych propozycji stosowania metody projektu.