Dobór metod i narzędzi do pracy
z dziećmi i młodzieżą w doradztwie zawodowym

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 94

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zapoznanie z metodami i narzędziami stosowanymi przez doradców
  zawodowych w systemie edukacyjnym;
 • przedstawienie wykorzystania narzędzi diagnostycznych oraz testów w celu
  towarzyszenia uczniowi w procesie podejmowania decyzji;
 • prezentacja wybranych metod pracy z uczniami;
 • przedstawienie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu .

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zainspirowanie uczestników do wykorzystywania różnych narzędzi
  diagnostycznych w pracy doradczej w szkole;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela doradcy zawodowego;
 • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat możliwości stosowania
  kreatywnych metod w przygotowaniu uczniów do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.