Planowanie i uruchamianie działalności gospodarczej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 93

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie możliwości generowania pomysłów na własny biznes;
 • zapoznanie z podstawami i procedurami prawnymi z zakresu zakładania firmy;
 • omówienie podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem
  indywidualnej działalności gospodarczej;
 • zapoznanie z działalnością gospodarczą nierejestrową;
 • stosowanie metod rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość do prowadzenia zajęć. .

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych
  zakładania i funkcjonowania firmy;
 • poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowej;
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy;
 • opracowanie scenariusza przykładowych zajęćz wykorzystaniem
  metod rozwijających kreatywność