Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia
zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk, specjaliści z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Liczba godzin: 34

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 460.00 zł

III spotkanie
Termin realizacji:
05.01.2021

Godzina realizacji: 15:00
Miejsce realizacji: online

Numer formy: 83

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku
  nagłych zachorowań, zagrożenia zdrowia i życia;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 • wsparcie psychiczne poszkodowanego;
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia;
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu
  postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych;
 • nabycie umiejętności stosowania różnych metod i form niezbędnych do prowadzenia zajęć
  w zakresie pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących i praktycznych;
 • nabycie uprawnień do prowadzenia z uczniami zajęć z pierwszej pomocy
  w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.