Kierunki rozwoju i bariery
w stosowaniu nowoczesnych technologii w szkole

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Witold Stawski, konsultanci, specjaliści zewnętrzni

Liczba godzin: 3

Liczba zapisanych osób: 41

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 82

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • działania MEN na rzecz transformacji cyfrowej szkół;
 • korzyści i wyzwania wykorzystania nowych technologii w nauczaniu w świetle badań naukowych;
 • wykorzystanie technologii informatycznej w budowaniu systemu wspierającego
  szkoły, nauczycieli, uczniów;
 • standaryzowanie rozwiązań technologicznych a indywidualizacja nauczania;
 • bariery we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do działań edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie tendencji w dziedzinie nowych rozwiązań technologicznych w nauczaniu
  i możliwości ich zastosowania w szkole;
 • ocena korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii w edukacji;
 • pokazanie możliwości dostępu do nowych, bezpłatnych narzędzi i aplikacji komputerowych.