Profesjonalna prezentacja cz. 1 – pokaz zdjęć
w Prezi, Photo Story, Canva

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 77

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie zdjęć jako pomocy dydaktycznej i wychowawczej;
  • zasady tworzenia prezentacji i niezbędne elementy;
  • przykłady aplikacji przydatnych do szybkiej i efektownej prezentacji;
  • przykłady tworzenia niestandardowych pokazów zdjęć;
  • prawo autorskie a wykorzystanie materiałów wizualnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie zasad tworzenia prezentacji zdjęć;
  • poznanie aspektów prawnych związanych z wykorzystaniem wizerunku prezentowanej osoby;
  • nabycie umiejętności przygotowania pokazu przy pomocy różnych aplikacji;
  • poznanie sposobów zabezpieczenia materiałów użytych w pokazie przed nieuprawnioną edycją.