Nowoczesne technologie
w nauczaniu

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 30

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 74

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przykłady nowych technologii;
  • zalety i wady nowych technologii;
  • wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat nowych technologii;
  • poznanie zalet i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem nowych technologii;
  • zdobycie umiejętności wykorzystania nowych technologii do nauki.