Wybrane algorytmy w językach programowania:
C++, Python i Scratch

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 72

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • w jaki sposób wprowadzać algorytmy na lekcjach informatyki;
  • algorytm Euklidesa (dwie wersje), podzielność liczb, wyodrębnianie cyfry danej liczby,
    wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz sortowanie;
  • przykłady kodów do wybranych algorytmów w Scratchu, Pythonie i C++.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie sposobów wprowadzenia algorytmów na lekcjach informatyki;
  • przygotowanie materiałów przydatnych na zajęciach.