Geografia turystyczna świata

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 66

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wybranych regionów turystycznych na Ziemi;
  • przedstawienie różnych form wykorzystania elementów turystyki na lekcjach geografii;
  • tworzenie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami na lekcjach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy o regionach turystycznych na Ziemi;
  • wykorzystanie wiedzy regionalizmu w procesie nauczania;
  • stosowanie wypracowanych materiałów na lekcjach geografii.