Rola edukacji regionalnej
w nauczaniu geografii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 63

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zaprezentowanie materiałów regionalnych historii Piotrkowa i jego okolic – małej Ojczyzny;
  • prezentacja różnych form wykorzystania materiałów wiedzy o regionie w procesie uczenia się;
  • tworzenie przykładowych kart pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat historii regionu Piotrkowa i okolic;
  • wykorzystanie wiedzy o regionie w oparciu o zainteresowania historyczno-geograficzne;
  • stworzenie materiałów dydaktycznych do zastosowania na lekcjach geografii.