Zmiany klimatyczne powodem migracji

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 62

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prowadzenie obserwacji klimatycznych i ciągłych zmian
  zachodzących w środowisku naturalnym;
 • prezentacja katastrofalnych skutków zmian klimatycznych,
  w konsekwencji prowadzących do migracji ludności;
 • wymiana doświadczeń – tworzenie warsztatu pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze zmian klimatycznych;
 • poznanie wpływu zmian klimatycznych na społeczeństwa,
  uświadomienie skutków katastrof zmian klimatycznych;
 • rozwijanie umiejętności brania odpowiedzialności społeczeństw
  za zmiany zachodzące w klimacie.