Jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela geografii?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 23

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 61

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie zagadnień podstawy programowej z geografii;
  • analiza zmian zachodzących w nowej podstawie programowej;
  • prezentacja narzędzi służących do aktywizowania i rozwijania
    potencjału intelektualnego uczniów na lekcji geografii.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat kreatywnych
    sposobów rozwijania pasji uczniów;
  • rozwinięcie potencjału intelektualnego uczniów;
  • twórcze rozwiązywanie problemów i aktywizowanie uczniów.