Podstawa programowa z geografii – jak ją wykorzystać w praktyce?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 59

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie podstawy programowej z geografii;
  • prezentacja wybranych metod pozwalających na praktyczną realizację wymagań
    określonych w podstawie programowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej podstawy programowej z geografii;
  • praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej podstawy programowej z geografii.